Çocuklarda Otizm Belirtileri ve Tedavisi
21 Haziran 2024

Çocuklarda Otizm Belirtileri ve Tedavisi

Otizm, doğumdan başlayarak ilk üç yıl içinde görülen ve bireyde hayat boyunca devam eden, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde sorunlar, tekrarlanan davranışlar ve sınırlı ilgi alanları ile kendini belli eden, çözülemeyen kalıtsal bir durumdur.

Günümüzde istatistikler her 110 çocuktan birinde otizm görüldüğünü ve bu durumun, otizmle yaşayan çocukların ailelerinin hayatını olumsuz anlamda çok etkilediğini göstermektedir. 20. yüzyıl ortalarına kadar ne olduğu anlaşılamayan bir durum olan otizm, 1943 yılında Dr. Leo Kanner’ın on bir çocuk üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda literatüre 'Erken Çocukluk Otizmi' terimi olarak kazandırılmıştır. Aynı tarihlerde Hans Asperger, günümüzde Asperger Sendromu olarak adlandırılan, otizmin daha hafif bir şeklini tanımlamıştır.

Kanner, birlikte çalıştığı 11 çocukta, sosyal ilişki kuramama, dili iletişim kurmak amacıyla kullanmama, ekolali, tekrar edici davranışlar ve değişiklikleri tolere edememe gibi bugün de tanı faktörleri içinde olan özellikler yanında, etkinliğini yitirmiş bazı özellikler de ortaya koymuştur. Otistik bir çocuk, üç yaşından evvel aşağıdaki belirtilen üç alandan bir veya daha fazlasında gecikme veya normal olmayan fonksiyonel davranışlar gösterecektir:
 • Sosyal etkileşim
 • Sosyal iletişimde yararlanılan dil
 • Sembolik ya da hayali oyun oynama

Çocuklarda Otizmin Tipik Belirtileri Nelerdir?

Otizm tanısı konulan çocuklar için aşağıda maddeler halinde sıralanan tipik durumların en az yarısını sergilerler. Bu belirtiler çok hafif ya da aşırı şiddetli olabilir. Her bir semptomun etkisi de diğer semptomdan farklı etki gösterebilir. Ayrıca, bu davranışlar farklı sebepler ile meydana gelerek, çocuk gelişimine uygun olmayan bir hal alabilir.
 • Gözde odaklanma çok az hatta neredeyse yoktur.
 • Çevreyle çoğu zaman ilgisizdirler.
 • İsmi söylendiğinde tepkisiz kalırlar.
 • Ya aşırı hareketli ya da tam hareketsiz olabilirler.
 • Bazı otizmli çocuklar fiziki müdahaleye, öpülme, sarılma vs. gibi hareketlere izin vermez ya da bu hareketten hoşlanmazlar.
 • Genellikle cansız şeylerle uğraşır, insanlarla iletişime kapalıdır.
 • Sosyal ve duygusal açıdan kendilerini gerçek dünyadan soyutlanmış gibi davranırlar.
 • İşaret yeteneklerini kullanmaz, ihtiyaçları olduğu zaman yetişkinin elini kullanarak ifade ederler.
 • Taklit becerileri bulunmaz veya çok sınırlıdır.
 • Konuşma ve diyalog otizmli çocuklarda ilerlememiştir.
 • Konuşma yeteneği olsa bile bunu insanlarla iletişim aracı olarak kullanmazlar.
 • Ekolaliktirler, söylenenleri tıpkı bir papağan gibi tekrar ederler.
 • Zamirleri yerinde değil, ters kullanırlar.
 • Uygunsuz vurgulu konuşma yapar, genel olarak kalıp cümlelerle konuşurlar.
 • Mekanik ve tek düze vurgusuz ses tonu kullanırlar.
 • Yersiz gülme ve kıkırdamalar vardır.
 • Düzenle ilgili takıntıları vardır.
 • Nesnelerle ilgili takıntılar baş gösterir. Gereksiz yere aşırı ilgi ve bağlanma eğilimi vardır (ip, pet şişe, araba vs.).
 • Rutin hayattaki olağan şeylerde meydana gelen değişikliklere tepki verirler.
 • Tekrarlayan bilişsel hareketler (stereotipiler) yapar. Nesneleri yerini oynatma, kanat çırpma, zıplama, el çırpma, kendi etrafında dönme, parmak ucunda yürüme gibi davranışlar sergilerler.
 • Oyuncaklarla yapılış amaçlarına göre oynamazlar. Anlaşılmadık şeyler yaparlar. Örneğin, arabaları dizerler, topu çevirirler vs.
 • Hayal ürünü oyun oynamazlar.
 • Sürekli aynı veya aynı tarz oyunları oynamayı tercih ederler. Bunun dışına kolay kolay çıkmazlar.
 • Bazıları aşırı derecede inatçıdır.
 • Bazılarının özellikle acı, ışık, ses, koku ve dokunuşa aşırı hassasiyetleri olabilir.
 • Bazıları soğuğa, sıcağa, acıya oldukça duyarsız kalırlar.
 • Bazıları tehlikeyi önemsemez, vurdumduymaz olur.
 • Yemek yeme konusunda zorluklar yaşarlar.
 • Bazıları kendine ve etrafındaki kişi veya eşyalara zarar verebilir.
 • Beklemeye ve isteklerini ötelemeye pek tahammül edemezler.

Çocuklarda Otizmin Genel Belirtileri Nelerdir?

Otistik çocuklar aşağıda belirtilen genel davranışların en az yarısını gösterme eğilimine sahiptirler. Bu hastalığın belirtileri bazı çocuklarda çok hafif ya da aşırı şiddetli yaşanabilir. Her bir olayın etkisi de diğerinden farklı olabilir. Ayrıca, çocuklarda görülen davranışlar farklı sebeplerle ve yaşına uygun olmayan hareketler sergileyebilir.
 • Başka çocuklarla ilişki kurma konusunda sorunlar yaşarlar.
 • Yersiz yere, hiçbir sebep yokken ağlamaya başlamak veya gülmek.
 • Tehlikeli bir durum karşısında duyarsızca tavır takınmak.
 • Hiçbir konuda değişiklik istememek, rutin hayata bağlılık, değişikliklere fazlasıyla karşı gelmek.
 • Aşırı hareketlilik ya da aşırı hareketsizlik.
 • Göz teması kuramamak.
 • Acıya karşı duyarsız kalmak.
 • Tercihini sürekli yalnız kalmaya yönelik davranmak.
 • Sürekli aynı oyunlarla vakit geçirmek.
 • Ekolali (cevap vermeyip bunun yerine söylenenleri tekrar ederek cevap verme).
 • Yakınlaşmaktan, kucağa alınmaktan ya da oyun oynamaktan hoşlanmamak.
 • Objeleri sürekli kendi çevresinde çevirmek.
 • Seslere karşı ya fazlasıyla duyarlılık ya da son derece duyarsızlık.
 • Öğrenmenin standartlarına göre metotlara karşı duyarsızlık.
 • Sebepsizce strese girmek, üzüntü ve kedere kapılmak.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Çocuklarda Disfazi Belirtileri ve Tedavisi

Çocuklarda Disfazi Belirtileri ve Tedavisi

Erkek Çocuk Türleri ve Özellikleri

Erkek Çocuk Türleri ve Özellikleri

Çocuk Türleri ve Özellikleri

Çocuk Türleri ve Özellikleri

Çocuk Doğumu Nasıl Olur?

Çocuk Doğumu Nasıl Olur?

Çocuk Göğüs Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi

Çocuk Göğüs Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi