Çocuk Eğitimi Nasıl Yapılır?
15 Mayıs 2024

Çocuk Eğitimi Nasıl Yapılır?

Çocuk eğitimi, konusunda çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Aileler çocuklarının en iyi şekilde yetişmesini ister. Bu nedenle yaptıklarının doğruluğuna her zaman inanırlar. Çocuk eğitiminde disiplin davranışın belli kalıplara sokulması için uygulanacak kuralları ve usulleri kapsar. Burada amaçlanan çocuklara belirli becerilerin aktarımı ve kazandırılmasını içerir. Çocuk eğitiminde onlara kazandırılmak istenen beceriler ve davranışlar en kolaydan başlamalı, çocuğun gelişim hızı dikkate alınarak belli ayarlamalar yapılmalıdır. Bu sayede elde edilecek sonuçlarda daha başarılı olur. Çocukların bu davranışları kazanması amacıyla anne ve babanın önce bunları anlatması, ardından bu davranışın onlara gösterilmesi ve onlara örnek olmaları gerekir. Çocuğun bu davranışı ya da beceriyi kazanmasında en önemli etken kendisine sorumluluk verilmesi, aynı zamanda başarısının desteklenmesi, hatalarına büyük tepkiler göstererek düzeltmeye çalışmak yerine ılımlı yaklaşarak hataların düzeltilmeye çalışılması uygundur.

Çocuk eğitimi sırasında teşvik ve ödüllendirme

Çocuk eğitimi sırasında anne ve babalar çocuklarının kendilerine güvenmesini sağlamalı, aynı zamanda kendileri de çocuklarına güvendiklerini göstermeli ve onları bu konularda teşvik ederek, cesaretli olmalarını sağlamaları gerekir. Ancak buradaki doz iyi ayarlanmalıdır. Çocuk açısından her zaman hata payı bırakılmalı, özellikle ilk deneyimlerinde çocuğun hata yapabileceği dikkate alınmalıdır. Kendisinden istenen, beklenen davranışı yaptığı takdirde de çocuğun teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi gerekir. Bu çocuk eğitimi sırasında öğrenmeyi kolaylaştıran bir etkendir.

Çocuk beğenildiğini ve işe yaradığını gördükçe daha fazla heveslenecek, anne ve babasının memnuniyeti için büyük bir heves içinde olacaktır. Bu çocuğun kendine güvenmesini sağlayacak, cesaretini arttıracaktır. Aileler tarafından disiplin aşırı derecede zorlama ve kollama olarak düşünülmemelidir. Aile çocuğunun eğilimlerinin, onun kişilik yapısını gerçekçi şekilde değerlendirmeli, titizlikle çocuğunu anlamaya ve tanımaya çalışmalıdır. Yani çocuğa değer vermek, onun tepkilerini dikkate almak, tepkilerini izlemek çocuk eğitimi açısından başarıyı getirir. Uygulanan eğitimin çocuk için uygunluğu araştırılmalı, her zaman çocuğa gerektiği kadar süre tanınarak hareket edilmelidir.

Çocuk eğitimi sırasında katı tutum ve gevşek tutum

Çocuk eğitimi sırasında istenen davranışı ilk olarak ailesine beğendirmek için yapar, ardından davranışı içselleştirerek, onu özümser ve kendine mal etmeye başlar. Bu süreçte uygulanan katı kurallar yaşamın diğer dönemlerinde olduğu gibi tepkiyle karşılanır. Bunun yanı sıra gevşek bir tutumda aynı derecede etkili olur. Aşırı sert ve aşırı gevşeklik çocuk eğitimi sırasında uç noktalardır. Önemli olan çocuk ve aileye uygun yolun tespit edilmesi ve bunun uygulanmasıdır.

Disiplin her zaman aile tarafından çocuğa özgürlüğünü en iyi şekilde kullanmasını sağlayacak kurallar olarak kabul edilmelidir. Katı bir disiplinle çocuğun ezilmesi, onu çekingen, içe kapanık, pısırık, güvensiz şekilde yetişmesini sağlar. Gevşek tutum içinde çocuğun yetiştirilmesi ise çocuğun sorunsuz, bencil, dengesiz bir birey şeklinde yetişmesinde etken olacaktır. Çocuk eğitiminde yapılan hatalardan birisi de tutarsız tutumlar içinde olmaktır. Bu tutumlar belirli olaylarda çocuğa farklı cezaların verilmesi şeklinde ya da aile bireylerinin aynı olaylar karşısında birbirinden farklı şekilde davranması biçiminde gerçekleşebilir. Bunlar süreklilik gösterdiğinde, çocuğun ruhsal gelişimi olumsuz şekilde etkilenir.

Çocuk eğitimi sırasında kullanılan diğer yöntemler

Çocuk eğitiminde dayak asla bir araç olarak kullanılmamalıdır. Eğitim için mecburiyet olmadıkça dayak asla kabul edilemez. Ayrıca çocuğa uygulanan korkutma, yıldırma, sindirme amaçlı yöntemlerde dayaktan daha kötü etkiye neden olur. Çocuğa seni sevmeyiz, yerine başka kardeş alırız gibi korkutmalar, çocuğu böyle uslu durmasına çalışmak daha kötü etkiye yol açar. Çocuk eğitimi sırasında ailenin çocuğa küsmesi de uygun değildir. Bunlar eğitimde tehlikeli ve uygunsuz yöntemlerdir. Bunun yanında çocuğa verilen cezaların hemen uygulanması daha etkili olur. Verilecek cezalar çocuğun yaşına da uygun olmalıdır. Cezanın, çocuğa kızmanın, çocuğu sevmekle ya da sevmemekle alakası yoktur. Bu hem aile hem de çocuk tarafından bilinmelidir. Çocuğa karşı ağır sözler söylemek, eleştirmek de uygun değildir. Bunun gibi çocuğun aşırı övülmesi de uygun değildir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Çocuk Bakımı Nasıl Yapılır?

Çocuk Bakımı Nasıl Yapılır?

Haber Bülteni