Çocuklarda Baş Ağrısı Belirtileri ve Tedavisi
21 Temmuz 2024

Çocuklarda Baş Ağrısı Belirtileri ve Tedavisi

Çocuklarda Baş Ağrısı

Baş ağrısı genelde yetişkin yaş grubunda karşılaşılan bir durum olarak bilinse de, çocuklarda da oldukça sık görülmektedir. Baş ağrısı çocuklarda ciddi hastalıkların habercisi olabileceğinden dolayı, bu durumu hafife almamak gerekir. Toplumda baş ağrısı oldukça yaygın bir şikâyettir. Erkeklerin yaklaşık %91'inde, kadınların ise %96'sında en az yılda bir kez baş ağrısı görülmektedir. Çocuklarda baş ağrısı sıklığı ise yaşla birlikte artış gösterir. Okul öncesi dönemde %20-24 civarında iken, bu oran ergenlik döneminde %75'e kadar ulaşır. Çocuk nöroloji bölümüne ilk defa giden hastaların %8-10'unu baş ağrısı şikayeti olanlar oluşturur. Çocukların %12'si baş ağrısı nedeniyle yılda en az bir gün okula gitmez. Yapılan araştırmalar, çocuklarda en fazla görülen baş ağrısı çeşidinin migren olduğunu ve %3 ile %10 arasında değişen oranlarda görüldüğünü göstermektedir. 3-5 yaşları arasındaki çocuklarda baş ağrısı sıklığı erkeklerde daha fazla iken, 5 yaşından sonra kızlarda artar. 9-11 yaş arasında ise her iki cinste de eşit miktarda ve sıklıkta baş ağrısı görülmektedir.

Çocuklarda Baş Ağrısı Neden Olur?

Başın ağrıya duyarlı olan yapılarının iltihabi, fiziksel ya da kimyasal olarak etkilenmesi sonucunda baş ağrısı ortaya çıkmaktadır. Beyin dokusu ve beyni kapatan zarların büyük bir kısmında ağrıyı algılayabilen yani 'ağrı reseptörleri' ismi verilen yapılar bulunmamaktadır. Başın ağrıya duyarlı olan yapıları arasında kafa tası içerisindeki zarlar (periost), beyin içindeki damarlar (özellikle toplardamar çeperleri), kafa derisi, kaslar ve diş etleri bulunmaktadır. Baş ve yüz kemiklerinin hastalıkları, dişler, paranazal sinüs hastalıkları da baş ağrısına neden olabilir.

Epilepsi Nöbetleri ve Nöbet Sonrası

 • Psikojenik sebepler, gerilim, stres, tedirginlik ve depresyon
 • Yapılan işlemler (cerrahi esnasında başın uzun süre gerilmiş şekilde tutulması, omurilik ve beyin suyunun alınması gibi)
 • Kafa içi basıncının yükselmesi

Kafa İçi Kanamaları ve Kafa Travmaları

 • Sistemik rahatsızlıklar
 • Yer kaplayan oluşumlar (hematom, kist ve tümör)

Baş Ağrısı Çeşitleri

Kronik Günlük Baş Ağrıları:
Bir ay içinde 15 ya da daha fazla gün boyunca süren baş ağrılarıdır. Bu tip baş ağrılarında %45 oranında psikolojik sebeplerin eşlik ettiği kanıtlanmıştır.

Akut Baş Ağrıları:
Birden başlayan ve şiddeti gittikçe artan baş ağrılarıdır. Yerel ağrılar diş, göz, kulak ve sinüzit enfeksiyonları ya da ilk migren atağı olabilir. Eğer yaygın bir ağrı var ise elektrolit bozukluğu, sistemik enfeksiyon, travma, merkezi sinir sistemi enfeksiyonu, ateş, hipoglisemi ve hipertansiyon ya da ilk migren atağı olabilir.

Auralı Migren:
Baş ağrısından 30-60 dakika önce görülen görsel, duyusal ve motor belirtiler, ağrının başlayacağını belirten belirtiler 'aura' olarak tanımlanmaktadır. Çocuklarda çok fazla görülen aura belirtileri arasında görsel belirtiler, solukluk, iştahsızlık ve keyifsizlik hali bulunmaktadır.

Migren:
Çocuklarda akut tekrarlayan baş ağrılarının en sık görülen sebeplerinden biridir. Son yirmi yılda çocuklarda migrenin görülme sıklığı oldukça artmıştır. Baş ağrıları ataklar halinde seyreder. Başın sallanması, huzursuzluk, ses ve ışıktan rahatsızlık gibi belirtiler görülür. Ağrı, gözün hemen arkasında, kulak arkalarında, alında sıklıkla çift taraflı olur ve zonklayıcı bir ağrıdır. Kusma ve bulantı da ağrıya eşlik eder. Ağrıyı özellikle açlık, yolculuk, farklı kokular, stres, kafein, yorgunluk, nitrit, egzersiz, gürültü, uykusuzluk, soğuk hava, monosodyum glutamat içeren besinler tetikler.

Aurasız Migren:
Çocuklarda görülen migren ataklarının %85'ini oluşturmaktadır. Ağrı başlamadan önce huzursuzluk, aşırı susama, solukluk ve aşırı hareketlilik olabilir. Baş ağrısı 1-72 saat devam edebilir. Ses ve ışıktan rahatsızlık duyulabilir. Hasta, oldukça ciddi ağrının sonunda 8-10 saat uyur.

Baş Ağrısı Olan Çocuklarda Beyin Görüntüleme Hangi Durumlarda Yapılmaktadır?

 • Eğer üç yaşından küçük ise
 • Birden başlayan ve şiddetli baş ağrısı varsa
 • Ağrı ile denge bozukluğu var ise
 • Kronik bir şekilde ilerleyen ağrı varsa
 • Uykudan uyandıracak şekilde ağrı, uyanırken kusma var ise
 • Anormal nörolojik muayene bulguları varsa
 • Anormal göz hareketleri varsa

Çocuklarda Baş Ağrısı Tedavisi Nasıl Olur?

Çocuklarda ara sıra görülen baş ağrıları, kısa süreli ve hafif ağrılar oldukça sık görülmektedir. Genelde bu ağrılar tedavi gerektirmez. Orta şiddetli, tekrarlayan ya da ilerleyen, günlük aktiviteyi, sosyal yaşamı ve okulu olumsuz yönde etkileyen baş ağrılarında mutlaka tedavi gerekmektedir. Çocuk ve ailenin eğitimi, baş ağrısını kontrol altına almada oldukça önemlidir. Aile ile birlikte baş ağrısı günlüğü oluşturmak faydalıdır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Çocuk Bakımı Nasıl Yapılır?

Çocuk Bakımı Nasıl Yapılır?

Haber Bülteni